Sośnicowice

W Sośnicowicach zapraszamy Państwa do Gabinetu Kardiologicznego Twoje Serce – Nasza Troska, w budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Zdrowia przy ul. Gliwickiej 28. Wejście przez główne wejście do Poradni, od strony parkingu.

Tel do rejestracji 32 238 71 55