Konsultacje kardiologiczne na Śląsku

Konsultacja kardiologiczna to nie tylko zwyczajna porada lekarza specjalisty na temat leczenia danej choroby.

Konsultacja kardiologiczna to również wykonanie specjalistycznych badań przed operacją narządu innego niż serce, mające na celu określenie ryzyka takiego zabiegu czy operacji i wydanie ewentualnych zaleceń dla zespołu lekarzy wykonującego zabieg. Jest to tzw. kwalifikacja do zabiegu

Konsultacja kardiologiczna to także okresowa kontrola pacjenta po wyjściu ze szpitala, służąca ocenie aktualnego stanu zdrowia i dostosowaniu do niego leków. Często podczas hospitalizacji stan chorego jest ciężki i zastosowane leczenie kardiologiczne musi uwzględniać bardzo specyficzną, indywidualną sytuację. Nie rzadko pełne, optymalne leczenie przewlekłego schorzenia (jak np niewydolność serca, czy choroba wieńcowa) nie jest wówczas możliwe. Jednak już po kilku- kilkunastu tygodniach, gdy stan zdrowia się poprawia, leczenie kardiologiczne może zostać zmienione, tak, aby zapewnić optymalną jakość leczenia przewlekłego, która wpływa nie tylko na samopoczucie, lecz również na zmniejszenie ryzyka powikłań ze strony układu sercowo-naczyniowego (jak zawał serca, udar mózgu, przełom nadciśnieniowy, dekompensacja niewydolności serca). 

Konsultacja kardiologiczna to też określanie ryzyka zdarzeń niepożądanych ze strony układu sercowo-naczyniowego (zawał serca, udar mózgu i inne) u osób bez zauważalnych, istotnych objawów chorobowych, lecz z obciążeniami rodzinnymi (choroby serca wśród rodziny), lub obciążonych innymi chorobami takimi jak cukrzyca, choroby tarczycy, czy choroby reumatoidalne (autoimmunologiczne), oraz, w przypadku wskazań, wprowadzanie leczenia obniżającego takowe ryzyko.

Konsultacja kardiologiczna to wreszcie również ocena stanu serca i układu krążenia u osoby zdrowej, która jednak jest, bądź ma być narażona na pracę w niekorzystnych warunkach lub wykonywanie regularnych, dużych wysiłków fizycznych. (sportowcy, w tym amatorzy biegania maratonów, górnicy, itp)

W ramach konsultacji kardiologicznej wypisywane są (w razie wskazań medycznych i refundacyjnych) refundowane recepty lekowe. (na ogólnych warunkach refundacji przez NFZ przewidzianych dla lekarzy specjalistów).